Miejsca warsztatów

Miejsca, w których odbywają się warsztaty:

W Harmonii… Ciała, Umysłu i Duszy

Michałówek 1a, 99-416 Nieborów
(Autostrada A2, zjazd Skierniewice)

Atrakcje: Oberża Pod Złotym Prosiaczkiem w Nieborowie, Pałac Radziwiłłów w Nieborowie, Park Romantyczny w Arkadii, Muzem F. Chopina w Żelazowej Woli, Skansenem Maurzyce, Bazylika w Łowiczu

Centrum Promocji Zdrowia
Instytut Rehabilitacji im. Św. Hildegardy
Warszawa-Falenty, ul. Droga Hrabska 50

Atrakcje: Rezerwat Przyrody Stawy Raszyńskie