Problemy w relacjach, to zawsze głód miłości, jej niedosyt lub brak. To poczucie bycia niekochanym, wykorzystywanym przez innych, samotnym pomimo posiadania rodziny.  To walka o to, aby być zauważonym, aby czuć się kochanym. Szukamy miłości zwykle na zewnątrz, często nie wyobrażamy sobie życia bez osób które kochamy. Miłość jest esencją życia, bez niej czujemy się puści i tę pustkę próbujemy zapełnić w różny sposób – poprzez  posiadanie: majątku, pieniędzy, władzy, stanowiska lub poprzez  uzależnienia: alkohol, narkotyki, seks, praca, media społecznościowe, gry.
Nic nie pomaga, póki nie znajdziemy prawdziwej, szczerej i oddanej MIŁOŚCI. Gdzie? …w sobie samym. A nie w partnerze, w dzieciach, w oczach innych ludzi, w tym co lubimy/kochamy robić. Żeby poczuć MIŁOŚĆ trzeba ją zacząć czuć w sobie, aby móc ją dawać innym. A więc szczere pokochanie i polubienie siebie samego. MIŁOŚĆ, która daje, a im więcej daje, tym więcej otrzymuje w zamian. Tylko dawanie MIŁOŚCI napełnia nas wewnętrznie i daje ogromną siłę. Jeśli prawdziwie dajemy, potrafimy też przyjmować z wdzięcznością, to co otrzymujemy. I wtedy MIŁOŚĆ płynie w obie strony, jest wymiana, jest równowaga, jest uczucie szczęścia i radość spełnienia.

Relacje Partnerskie. Rozstania.

Relacje Partnerskie to poczucie bliskości, trwałość małżeństwa, ciągłe odczuwanie miłości. Więź na poziomie fizycznym (cielesnym)– wygasa po 2-3 latach. Więź na poziomie umysłowym (wspólne poglądy, plany na przyszłość) – zmieniają się po 7-9 latach. Wieź na poziomie duchowym (wspólne wartości, sens życia, robienie czegoś wspólnie dla świata) jest trwała. Wspólne/podobne nie tylko pasje, ale misje życiowe. Bycie razem, jednocześnie danie przestrzeni małżonkowi do bycia sobą. To bardzo mocne stanie we własnej roli mężczyzny i kobiety. Jeśli czujemy, że miłość wypaliła się w naszym związku, to czas przyjrzenia się przede wszystkim samemu sobie. Zmiany wokół nas zaczynają się od nas samych. Poczucie głębokiej miłości do siebie samego, własnej dobroci i współczucia, otwiera nas na Dobro i Miłość. Nasza postawa wpływa na zmianę postaw osób wokół nas. Siła płynie z Dobra, mądrość z Miłości, tej którą mam w sobie. Często druga osoba potrzebuje impulsu, pozytywnego impulsu, aby zmienić jakość wspólnego życia, lepiej widzieć siebie, słyszeć i rozumieć. A wraz z tym przychodzi szacunek i miłość. Wraca poczucie bliskości.

Coaching Systemowy buduje pozytywne relacje pełne miłości, dobroci i współczucia.

Medytacje dla par pomagają w budowaniu bliskości zrozumienia i namiętności w związku. Pomagają zbudować wieź na poziomie duchowym, bardzo silną i trwałą.

Rozstania. Zrozumienie głębokie co się stało, wybaczenie, uznanie doświadczenia i zwolnienie miejsca dla nowego partnera. Głębokie zrozumienie, to nie powielanie schematów. Uzdrowienie emocji, to dojrzewanie, spokój wewnętrzny, dostęp do miłości i szczęścia, dla siebie, dla byłego partnera/partnerki, dla naszych dzieci, dla nowego partnera/partnerki.

To często trudny proces, ponieważ trzeba przejść przez zranienia, poczucie krzywdy, porażki życiowej. To jednak co na początku stanowi dla nas ogromny problem, jeśli zrozumiemy dlaczego on był i co ze sobą niesie – daje nam silny napęd do rozwoju, do patrzenia w przyszłość. Życie z miłością, podejmowanie decyzji z miłością, robienie wszystkiego z miłością, pozwala na powrót wiary w siebie, cieszenie się dniem codziennym i z ufnością patrzenie w przyszłość. Każde doświadczenie, szczególnie to trudne, jest po to, aby nas wzbogacić w mądrość, siłę, docenienie każdej chwili naszego życia.  Szczęście jest w nas, w ciszy wewnętrznej, w otaczającej nas przyrodzie i w radosnym uśmiechu bliskich. Wdzięczność za to co mamy, buduje nasze zaufanie do świata, poczucie bezpieczeństwa i radość odkrywania tego co przyniesie jutro.

Samotność. Nieśmiałość.

Samotność to często lęk przed zranieniem. Trudność w zaufaniu sobie, że zasługuję na miłość, że jestem warty/warta miłości. Często towarzyszy temu nieśmiałość czyli niska samoocena i/lub wycofanie z życia. Często te odczucia są uświadomione, wynikają z jakichś wydarzeń z naszej przeszłości. Ale często też są zupełnie nieuświadomione, a działają w nas bardzo silnie, blokując nas lub wręcz paraliżując. Warto popracować ze schematami myślowymi zapisanymi bardzo głęboko – w umyśle podświadomym, aby je poznać, zrozumieć i uzdrowić.

Poczucie niskiej własnej wartości towarzyszy osobom samotnym. Zamykają się w sobie, w swoim świecie. Często są osobami nieśmiałymi, bo boją się ośmieszenia. Skrajnie mogą się jąkać, bojąc się wyrażać własne zdanie. Świat emocji jest całkowicie zamknięty w nich samych.

Przyczyny tych problemów jeśli są uświadomione, to są zbyt wielkie, aby osoba miała siłę i wiarę, że je jest w stanie pokonać. Potrzebuje wsparcia bliskich osób, aby przezwyciężyć te trudności. Często przyczyny są nieuświadomione, tkwiące głęboko w podświadomości. Warto poddać się terapii, znaleźć przyczynę. Hipnoterapia Punktowa pozwoli dotrzeć poprzez regres do miejsca i zdarzeń, które wywołały niskie poczucie własnej wartości, problemy z mówieniem czy wyrażaniem siebie, swoich emocji. Odnalezienie siebie, określenie swojej roli życiowej, misji życiowej, to droga do zbudowania poczucia własnej wartości. Praca z autohipnozą pozwoli stare, często destrukcyjne schematy myślowe zastąpić nowymi, pozytywnymi programami. Warsztaty i praca w grupie też jest dobrą drogą do odnalezienia siebie i odnalezienia się w relacjach z innymi i ze światem.

Konflikty Rodzinne. Problemy z Dziećmi.

Konflikty rodzinne to często zaburzone stanie w rolach życiowych: rodziców, dzieci, męża, żony. Stąd wiele nieporozumień, brak przepływu wzmacniającej energii miłości. To często wchodzenie w stare trudne schematy rodowe, chociaż świadomie nigdy nie chcielibyśmy ich powielać. Jeśli chcesz zmienić relacje ze swoim otoczeniem, zmień siebie, swoje nawyki. Schematy działań i komunikacji muszą ulec zmianie. Silne stanie w swojej zmianie, powoduje zmianę otoczenia. Jeśli jest to robione z miłością, zawsze przynosi pozytywny skutek i rozwiązanie problemu. Nie jest to łatwe, wymaga dużo pracy własnej. Warto, bo efekty mogą przerosnąć oczekiwania.

Problemy z dziećmi. Rozwój komunikacji poprzez social media i przepływ informacji, spowodował niesamowity rozwój intelektualny młodych pokoleń. Jednak rozwój emocjonalny dzieci zdecydowanie nie nadąża za tym dynamicznym rozwojem. Rola rodzica jest zawsze od wieków taka sama – kochać i być w pełni obecnym, aby dać poczucie ważności i bezpieczeństwa dziecku, wspierać, aby dać mu siłę do życia i rozwoju,  korygować i wyznaczać granice, aby uczyć szacunku i odpowiedzialności.

Warto nauczać poprzez przykład. W rodzinach dysfunkcyjnych lub niepełnych dzieci przejmują różne role za lub od rodziców. Zawsze przejmują poczucie winy, nieważne ile mają/mieli lat i czy mają/mieli jakikolwiek wpływ na problemy w rodzinie. Coaching rodzicielski nabiera znaczenia w zrozumieniu powstania trudnych emocji i naprawieniu komunikacji rodziców z dziećmi, aby w sposób świadomy i mądry być obecnym i wspierać z miłością życie dziecka.