Coaching Rozwojowy
Dzieci i Młodzieży

Wizyty on-line lub w gabinecie

Coaching Rozwojowy Dzieci i Młodzieży to wzmacnianie wewnętrznego potencjału dziecka.
Człowieczeństwo jako Uniwersalny System Wartości oraz System Rodzinny i jego wzmacniająca siła
bezwarunkowej miłości. Treningi Uważności i Koncentracji. Pomoc doraźna i długoterminowa
w rozwiązaniu problemów. Wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Okres od 6 do 12 roku dziecka to budowanie Systemu Wartości: Dobra i Zła, równowagi
w dawaniu i braniu. W tym czasie rodzice są w roli Przewodnika dla dziecka, ważne jest bycie dobrym
przykładem Dobra, Mądrości Życiowej. Okres 12 do 19 roku młodzieży to uczenie się Relacji z ludźmi
i wyrażania swoich emocji. W tym czasie rodzice są w roli Mentorów, ważne jest empatyczne,
spokojne komunikowanie się ze Współczuciem/Współodczuwaniem. Okres od 19 do 26 roku życia
młodego człowieka to czas szukania swojej wartości poprzez pracę. Rola rodziców to być bezpieczną
Przystanią, wierzyć w dziecko i być obecnym z miłością w życiu dziecka.

Terapia Rodzin praca z całą rodziną lub wybranymi osobami, aby rozwiązać problemy i poprawić wzajemne zrozumienie i komunikację. Terapia jest Pracą Skoncentrowaną na Emocjach i Pracą Systemową. Terapia oparta jest na Szukaniu Rozwiązań. Sesje indywidualne i wspólne całej rodziny lub wybranych osób są Pracą z Uważnością. Po wstępnej diagnozie sytuacji jest proponowany Plan Terapii i rodzaje terapii dla członków rodziny

Coaching Rodzicielski –  Feedback informacja zwrotna dla rodziców po sesjach z dzieckiem. Wykłady: Rola rodziców jako Przewodnik i Mentor. Rola mamy i taty w życiu dziecka.  Wsparcie w zrozumieniu potrzeb dziecka, przyczyn problemów wychowawczych oraz wskazówki do zmiany postępowania wobec dziecka. Sesje są Treningiem Kindness i Compassion

Coaching Rozwojowy Dzieci – wzmacnianie wewnętrznego potencjału dziecka, Człowieczeństwo jako Uniwersalny System Wartości oraz System Rodzinny i jego wzmacniająca siła bezwarunkowej miłości. Treningi Uważności i Koncentracji. Pomoc doraźna i długoterminowa w rozwiązaniu problemów. Wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Terapia Rodzin

Coaching Rodzicielski

Coaching Rozwojowy Dzieci

Jak wygląda Terapia Par?

 • pierwsze spotkanie, wywiad, diagnoza, plan terapii – wykład „Związek partnerski dzisiaj – co to oznacza?”
 • 3 kolejne indywidualne spotkania terapeutyczne, głęboka praca z emocjami – spotkania są prowadzone oddzielnie dla partnerów. Praca z emocjami, zrozumienie własnego świata emocji i uzdrowienie, głębokie i trwałe, bo na poziomie umysłu podświadomego. Sesje 2-godzinne, są formą mini warsztatu. Stosowane są wizualizacje w formie kolorowych karteczek lub poduszek
 • kolejne wspólne spotkanie – określenie potrzeb partnerów, omówienie problemów z terapeutą, który tłumaczy emocje i ich rozumienie przez drugą stronę, wspólne szukanie rozwiązań
 • 2-3 kolejne indywidualne spotkania terapeutyczne – spotkania oddzielne dla partnerów, dalsza praca z emocjami w związku, sesje 2-godzinne w formie mini warsztatu, szukanie przyczyny powstania problemu i skutecznej formy zmiany
 • kolejne wspólne spotkanie – uzgodnienie zmian, określenie języka miłości partnera, aby wzmocnić umiejętność wyrażania miłości, wykład „Empatyczna Komunikacja w związku partnerskim” propozycja Medytacji dla Par, aby zwiększyć bliskość i wzajemne zrozumienie

Jak długo trwa Terapia Par?

Terapia jest krótkoterminowa, dynamiczna i skoncentrowana na rozwiązaniach. Terapia oparta na emocjach daje trwały i szybki efekt. Najczęściej trwa – 3 miesiące do 6 miesięcy.
Długość terapii uzależniona jest od oczekiwań pary oraz rodzaju i głębokości problemu. Plan terapii jest uzgadniany indywidualnie, może przekształcić się okresowo w Indywidualną Terapię osoby, która ma taką potrzebę lub jest taka konieczność, aby Terapia Par mogła być skuteczna.

Spotkania 2-godzinne 1x w tygodniu
on-line lub w gabinecie

zobacz listę gabinetów tutaj

Co daje Terapia Par?

 • Pomoc Doraźną, Interwencję Kryzysową, pomoc w podjęciu trudnej decyzji
 • Pomoc w rozwiązaniu problemu w związku, lepsze radzenie sobie partnerów w danej sytuacji, większa świadomość przyczyn i potrzeby zmiany podejścia lub nawyków
 • Pracę Terapeutyczną z emocjami, pracę z przyczyną /źródłem problemu, pomoc w zmianie podejścia do problemu, zmianę nawyków, umiejętność radzenia sobie z danym problemem.

Etapy Terapii Par:
I etap detox emocjonalny, oczyszczenie, głęboka praca z emocjami, traumami, zranieniami, gniewem, żalem, poczuciem krzywdy
II etap transformacja, oczekiwane zmiany w wielu obszarach życia, redefiniowanie systemów wartości, zmiana nawyków, umiejętność odczuwania i okazywania miłości, komunikacja z życzliwością i współczuciem
III etap nowe standardy życia, uwolnienie ze starych schematów myślowych wynikających ze zranień lub wcześniejszych traumatycznych zdarzeń, pomoc w tworzeniu nowych standardów życia

 • Praktyczną wiedzę i rozwój umiejętności – wyrażania miłości, empatycznej komunikacji, budowania bliskości, zmiany nastawienia do problemu, poprzez wykłady i mini warsztaty

Dla kogo?

 • Terapia Par jest wskazana dla osób przeżywających kryzys w związku, wywołany:

– zdarzeniem zewnętrznym, na które oboje nie mieli wpływu typu: konflikty rodzinne, utrata pracy, różne wypadki i nagłe zdarzenia
– konfliktem spowodowanym zachowaniem jednej lub obu osób w związku typu: napady złości, zdrady, uzależnienia, radykalna zmiana zachowania jednego z partnerów niemożliwa do zaakceptowania dla drugiej strony, przewlekłe depresje, nerwice, natręctwa, fobie itp.

 • Terapię Par proponujemy osobom, które są rodzicami i przeżywają trudności w wychowaniu dzieci. Zmiana w relacji w związku, ma często kluczowy wpływ na zmianę środowiska życia dla dzieci wspólnych lub z wcześniejszych związków
 • Terapia Par jest dobrym rozwiązaniem dla osób przeżywających problemy w komunikacji w związku, z powodu zmiany oczekiwań jednego z partnerów dotyczących wspólnego życia, jakości życia, stylu życia, rozwoju osobistego i szukania satysfakcji z życia

Jak wygląda Coaching dla Par?

 • pierwsze wspólne spotkanie, wywiad, określenie celów coachingu – wykład „Związek partnerski dzisiaj – co to oznacza?”
 • 3 kolejne indywidualne spotkania, praca z emocjami – spotkania są prowadzone oddzielnie dla partnerów. Praca z emocjami, zrozumienie własnego świata emocji, uzdrowienie na poziomie emocji, głębokie rozumienie własnych potrzeb, emocji, dojrzałego wyrażania siebie, w związkach, w pracy i z innymi ludźmi. Praca systemowa na poziomie umysłu podświadomego, dociera do emocji i nawyków zapisanych w podświadomości. Sesje 2-godzinne, są formą mini warsztatu. Stosowane są wizualizacje w formie kolorowych karteczek lub poduszek
 • wspólne spotkanie – określenie potrzeb partnerów, omówienie przypadków, aby lepiej zrozumieć emocje własne i partnera, wspólne szukanie rozwiązań mających na celu poprawę jakości wspólnego życia partnerów
 • kolejne wspólne spotkania (w zależności od potrzeby) – określenie języka miłości partnera, aby wzmocnić umiejętność wyrażania miłości, wykład „Empatyczna Komunikacja w związku partnerskim” propozycja Medytacji dla Par, aby zwiększyć bliskość i więź duchową. Sesje 2-godzinne w formie mini warsztatu, szukanie skutecznej formy zmiany zachowań wspólnych i indywidualnych

Jak długo trwa Coaching dla Par?

Coaching oparty jest na pracy z emocjami i systemowej. Jest propozycją rozwoju dla związku lub przygotowaniem do świadomego wejścia w związek i budowania trwałego, opartego na bliskości związku. Wzajemne zrozumienie, poprzedza zrozumienie własnego świata emocji, reakcji, lęków, obaw czy oczekiwań

Najczęściej trwa 3 do 6 spotkań, w zależności od celów pary
Spotkania 2-godzinne 1x w tygodniu
on-line lub w gabinecie

zobacz listę gabinetów tutaj

Co daje Coaching dla Par?

 • Zrozumienie swojego świata emocji, oczyszczenie po poprzednich związkach, poczucie gotowości do wejścia w związek z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem potrzeb partnera
 • Praca z emocjami, budowanie inteligencji emocjonalnej – wyrażania i zarządzania własnymi emocjami oraz empatycznej komunikacji w związku partnerskim:

I etap detox emocjonalny, counselling – oczyszczenie, głęboka praca z emocjami, traumami, zranieniami, gniewem, żalem, poczuciem krzywdy
II etap transformacja – wprowadzenie świadomych zmian w wielu obszarach własnego i wspólnego życia, redefiniowanie systemów wartości, zmiana nawyków, umiejętność odczuwania i okazywania miłości, komunikacja z życzliwością i współczuciem
III etap nowe standardy życia – pozostawienie starych schematów myślowych wynikających ze zranień lub wcześniejszych traumatycznych zdarzeń, stworzenie nowych standardów życia opartych na wspólnych wartościach i oczekiwaniach partnerów

 • Praktyczną wiedzę i rozwój umiejętności – wyrażania miłości, empatycznej komunikacji, budowania bliskości, zmiany nastawienia do problemów

Dla kogo?

 • Coaching dla Par jest również wskazany jako Coaching Relacji dla osób:

przed lub po rozstaniu, aby uspokoić emocje i uzgodnić kwestie niezbędne dla spokojnego rozstania, szczególnie, jeśli para ma wspólne dzieci
zranionym emocjonalnie, po kilku rozstaniach, aby zrozumieć przyczyny powtarzających się zranień, nieporozumień czy problemów
samotnym, nie mogącym znaleźć partnera lub samotnym pomimo bycia w związku, aby zmienić blokujące schematy myślowe, zrozumieć przyczyny i zmienić swoje nawyki

 • Coaching dla Par jest dobrym rozwiązaniem dla osób chcących poprawić komunikację w związku, z powodu zmiany oczekiwań jednego z partnerów dotyczących wspólnego życia, jakości życia, stylu życia, rozwoju osobistego i/lub szukania satysfakcji z życia
 • Coaching dla Par pomaga:

– lepszemu rozumieniu się nawzajem i wspieraniu, w przypadku przeżywania przez którąś stronę: konfliktów rodzinnych, trudności z odnalezieniem własnej drogi życiowej, chorób psychicznych lub somatycznych, szczególnie jeśli mają przewlekły charakter
– lepszemu rozumieniu swoich ról bycia rodzicem, szczególnie w rodzinach patchworkowych

 • Coaching dla Par jest wskazany dla osób planujących zmiany życiowe: wejście w związek, zmiany miejsca pracy lub zamieszkania

Jak wygląda Coaching Rozwojowy Dzieci i Młodzieży?

 • pierwsze spotkanie, wywiad, diagnoza, plan spotkań. Na tym spotkaniu wskazane jest, aby była cała rodzina. Diagnozowanie problemów jest jednocześnie pierwszą Terapią Emocji dla dzieci. Na tym spotkaniu rodzice otrzymują feedback o tym co dzieje się u ich niepełnoletnich dzieci i jak z tym pracować dalej w formie Coachingu Rodzicielskiego

  Plan spotkania to 15 min wspólnego spotkania z całą rodziną, potem 1 h pracy z każdym dzieckiem (bez obecności rodziców) i 30-45 min informacja zwrotna dla rodziców (bez obecności dzieci) o zdiagnozowanych problemach i sposobach ich rozwiązywania

 • kolejne spotkania są Coachingiem Rozwojowym dla dzieci lub Terapią Skoncentrowaną na Emocjach dla dzieci

  Sesje Coachingu Rozwojowego lub Terapii Skoncentrowanej na Emocjach są prowadzone on-line lub w gabinecie, w zależności od potrzeby 1-1,5h. Dla lepszego efektu terapii włączany jest Coaching Rodzicielski w formie 15 min spotkania przed sesją dziecka i 30 min spotkania po sesji dziecka.

 • kolejne wspólne spotkania to uzgodnienie zmian, propozycje rozwiązań we wzajemnej komunikacji, wyrażaniu potrzeb i dawaniu miłości, dawanie wzajemne zrozumienia i akceptacji
 • Coaching Rozwojowy Dzieci i Młodzieży może być poszerzony o Terapię Rodzin tj. o Terapię Indywidualną dorosłych, Terapię Uzależnień, Terapię Par, Trening Budowania Odporności na Stres – w zależności od zdiagnozowanych problemów do przepracowania
 • Sesje Rozwojowe dla dzieci pomagają im w rozwoju kompetencji, w świadomych wyborach, analizie przyczyn i dostrzeganiu skutków działań, uwalniają wewnętrzny potencjał do życia i rozwoju, pomagają poczuć się bezpiecznie w rodzinie i wzrastać w przekonaniu byciu kochanym, pomagają zauważyć radość dawania jako wewnętrzny motywator do osiągania celów
 • Coaching Rozwojowy dzieci i młodzieży to uczenie się jak być obecnym w pełni, uważnym i skoncentrowanym na zadaniach, jak umieć wyrażać emocje i nimi zarządzać, dostrzegać i rozwijać swój wewnętrzny potencjał, docenić system wartości jako siłę wewnętrzną i jak odnaleźć wewnętrzną motywację do życia, która daje moc do osiągania celów i satysfakcję z życia
 • Coaching Rodzicielski to zmiana środowiska rozwojowego dla dzieci, aby rodzina była dobrym środowiskiem do wzrastania, ciągłego rozwoju, czucia się zauważanym. Środowiskiem, w którym można bezpiecznie wyrażać siebie w spokoju i poczuciu pełnej akceptacji. Doświadczać i eksplorować świat. Wyrażać siebie, bez ranienia innych., żyć w poczuciu bycia wysłuchanym, zauważanym i wspieranym
 • Terapia Par pomaga być parą tworzącą dom, w którym dzieci czują się bezpieczne, kochane i ważne. Być dobrym przykładem związku uczuciowego, rozumiejąc co oznacza bycie partnerem w obecnych czasach i stanie w rolach życiowych kobiety i mężczyzny
 • Terapie Indywidualne Rodziców to sesje rozwojowe jak być mądrym, silnym, ciepłym i wspierającym rodzicem. Terapia Rodziców jest po to, aby zamknąć swoje dzieciństwo w mądry sposób, przepracować braki lub zranienia, aby być w pełni świadomym, kochającym rodzicem

Jak długo trwa Coaching Rozwojowy Dzieci i Młodzieży?

Spotkania w Coachingu Rozwojowym są dynamiczne i skoncentrowane na rozwiązaniach. Wykorzystywane są elementy Terapii Skoncentrowanej na Emocjach i Terapii  Systemowej, co daje trwały i szybki efekt. Najczęściej trwają 2- 3 miesiące. Dla dzieci 3-9 lat wystarczą często 2-3 spotkania. Dla młodzieży 5-6 spotkań

Długość spotkań uzależniona jest od oczekiwań rodziców oraz rodzaju i głębokości problemów w rodzinie.  Plan spotkań jest uzgadniany indywidualnie, może przekształcić się okresowo w Terapię Indywidualną dorosłych, Terapię Uzależnień dzieci lub dorosłych, Terapię Par, jeśli jest taka potrzeba czy konieczność lub Terapię Rodzin, aby pomoc mogła być skuteczna

Sesje odbywają się 1x w tygodniu
Pierwsze sesje są 2-godzinne i są sesjami rodzinnymi
Czas kolejnych sesji dla dzieci i młodzieży jest dostosowywany do potrzeb i trwa 1-1,5h
Sesje są nie tylko rozmową, mają formę mini warsztatów, wykładów lud doradztwa życiowego
Sesje są prowadzone on-line lub w gabinecie

zobacz listę gabinetów tutaj

Co daje Coaching Rozwojowy Dzieci i Młodzieży?

 • Pomoc w rozwiązaniu problemu/problemów w rodzinie, głębokie ich zrozumienie poprzez analizę przyczyn ich powstania i wdrożenie rozwiązania. Większą świadomość wzajemnych oczekiwań dzieci i rodziców, potrzeb, uczuć i sposobu wyrażania siebie
 • Lepszą komunikację w rodzinie, poznanie 3 poziomów empatycznej komunikacji, budowania zaufania i biskości. Kreuje potrzebę zmiany nawyków wyrażania emocji, Współczucia jako współodczuwania i tym samym zrozumienia emocji innych osób
 • Pomaga dzieciom i młodzieży uczyć się jak być obecnym w pełni, uważnym i skoncentrowanym na zadaniach, jak umieć wyrażać emocje i nimi zarządzać, rozwijać swój wewnętrzny potencjał, docenić system wartości jako siłę wewnętrzną i jak odnaleźć wewnętrzną motywację do życia, która daje moc do osiągania celów i satysfakcję z życia
 • Praktyczną wiedzę i rozwój umiejętności dzieci i młodzieży budowania bliskości, zmiany nastawienia do problemów poprzez wykłady, mini warsztaty i doradztwo życiowe. To mądra inwestycja i kapitał dany dziecku na całe życie
 • Praktyczną wiedzę i rozwój umiejętności dzieci i młodzieży budowania bliskości, zmiany nastawienia do problemów poprzez wykłady, mini warsztaty i doradztwo życiowe. To mądra inwestycja i kapitał dany dziecku na całe życie
 • Zmianę w relacjach Rodziny poprzez oparcie tej zmiany na Człowieczeństwie - Uniwersalnym Systemie Wartości. Następuje zmiana postrzegania ról członków rodziny, potrzeba lepszego sposobu wyrażania miłości, zaspokojenia potrzeby poczucia bezpieczeństwa, świadomość dawania formy wsparcia dostosowanej do wieku
 • Postrzeganie rodziny jako środowiska rozwoju dla dzieci, satysfakcji i spełnienia dla rodziców, ciągłego zbierania doświadczeń życiowych, aby rozwijać się, dojrzewać i budować Mądrość Życiową. Pracę z emocjami, pracę z przyczyną /źródłem problemu, pomoc w zmianie podejścia do problemu, zmianę nawyków, umiejętność radzenia sobie z danym problemem

Dla kogo?

 • Coaching Rozwojowy jest wskazany dla osób przeżywających problemy, wywołane:
  - zdarzeniem zewnętrznym: konflikty rodzinne, problemy w szkole, choroba lub śmierć członka rodziny
  - konfliktem spowodowanym zachowaniem dziecka lub osób w rodzinie typu: napady złości, agresja, uzależnienia
  - problemami długoterminowymi: przewlekłe depresje, fobie, zaburzenia osobowości
 • Coaching Rozwojowy Dzieci i Młodzieży proponujemy jeśli pojawiają się trudności:
  - w szkole - w koncentracji, zapamiętywaniu, angażowaniu się w obowiązki szkolne
  - w domu – konflikty, wybuchy złości, agresji, zamykanie się w sobie, problemy z odżywianiem
  - uzależnienia od mediów, substancji lub behawioralne, w tym od osób
  - problemy komunikacyjne, wyrażania swoich emocji lub potrzeb
  - problemów z wpływem środowiska rówieśników
  - wyboru przyszłości: szkoły lub zawodu
 • Coaching Rozwojowy jest dobrym rozwiązaniem dla dzieci przeżywających problemy z powodu:
  - zmiany oczekiwań w związku z dorastaniem
  - zmiany środowiska z powodu rozstania lub stworzenia nowego związku przez rodzica
  - zmiany oczekiwań w rodzinie dotyczących wspólnego życia, jakości życia, rozwoju czy szukania satysfakcji z życia

Jak zapisać się na Coaching Rozwojowy Dzieci i Młodzieży?

1

Zarezerwuj i zapłać

Wyślij swoje dane klikając
ZAREZERWUJ i ZAPŁAĆ.
W opisie podaj swoje imię i nazwisko. W rezerwacji pamiętaj, aby wpisać swój adres e-mail i nr telefonu kontaktowego.
2

Skontaktujemy się z Tobą

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h,
uzgadniając z Tobą najbardziej dogodny dla Ciebie termin rozpoczęcia terapii lub spotkania.
3

Przygotuj się

Wyślemy Ci link do logowania do wybranego przez Ciebie terminu rozpoczęcia Terapii Indywidualnej on-line (logowania poprzez link, bez konieczności instalowania aplikacji) lub uzgodnimy miejsce terapii lub spotkania w gabinecie.

Cennik i umawianie sesji

1 h sesji – 160 zł

Warsztaty dla Rodzin – zobacz ofertę tutaj

Napisz do nas na kontakt@wharmonii.eu lub zadzwoń +48 535 155 933.

Chcemy, aby każda Terapia, Coaching czy Medytacja dla Par miały zindywidualizowany charakter i były efektywne. Wsłuchujemy się w potrzeby klientów. Pracujemy z uważnością i współczuciem. Szukamy z miłością najbardziej efektywnych metod pracy, aby pomoc była szybka i skuteczna

Terminy uzgadniamy indywidualnie – w ciągu 24 h kontaktujemy się z Tobą, aby dobrać termin rozpoczęcia spotkań najbardziej dogodny dla Ciebie.

Poznaj opinie o nas…

Z Jolą pracuje już kilka miesięcy. Mogę powiedzieć, że mam bardzo dobre rozeznanie w różnych nurtach terapeutycznych i coachingowych. Jola jest pierwszym terapeutą jakiego spotkałem o tak szerokim spojrzeniu na problem…
Grzegorz
Jestem 15 letnią dziewczyną chorującą na anoreksję i depresję. Razem z mamą próbowałyśmy już od dłuższego czasu znaleźć odpowiedniego fachowca aby mi pomóc. Pani Jola jest jedną z najwspanialszych osób…
Kinga
Pani Jola potrafi wejść w głąb naprawdę zamkniętego człowieka i wczuć się w jego rolę. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek ktoś będzie potrafił zrozumieć moje dawne działania. Od samego początku rozmowy…
Żaneta
Pani Jola już kolejny raz mi pomogła. Jest niesamowicie ciepłą i dobrą osobą, która potrafi trafnie rozpoznać problem i pomoc sobie z nim poradzić. Czasami wnioski są tak trafne, że aż szokujące :). Polecam gorąco.
Katarzyna
Serdecznie polecam. Jola jest wspaniałą i ciepłą osobą, pełną zrozumienia i empatii, ale jednocześnie jasno i klarownie, a czasami i stanowczo potrafi nakierować na właściwy tok myślenia. Dzięki niej można…
Agata
Bardzo pozytywne wrażenia po pierwszej wizycie duży kopniak pozytywnej energii bardzo empatyczna osoba rozumiejąca problem myślę, że kolejne wizyty to będzie krok w lepszą przyszłość.
Cezary
Pani Jola jest bardzo miłym człowiekiem, pełnym empatii. Potrafi dokładnie zdiagnozować problem, wytłumaczyć go i doradzić. Przez całą wizytę czułam się bardzo komfortowo. Chętnie skorzystam…
Ewa
Bardzo się cieszę że mogłem trafić na tak ciepłą i miłą osobę jaką jest pani Jola, powoli odzyskuję pewność siebie i radość z życia. Dziękuję po prostu że pani jest. Pozdrawiam serdecznie.
Piotr
Jestem bardzo zadowolona z pierwszej wizyty. Pani mgr w sposób profesjonalny wyjaśniła mi skąd się biorą objawy mojej choroby i w jaki sposób będzie przebiegała moja terapia. Poczułam się o wiele spokojniejsza.
Barbara
Moim powodem zgłoszenia się do Pani Jolanty była przede wszystkim potrzeba rozwoju i pogodzenia się z trudami jakie spotkały mnie w życiu. Z wizyty na wizytę czuję się lepszym człowiekiem, żyjącym w harmonii ze sobą i światem…
Laura

Jolanta Sokołowska

Mam 3 dyplomy uczelni wyższych i MBA. Wiele lat pracowałam na stanowiskach kierowniczych w korporacjach, dlatego wiem jak ważne jest skuteczne działanie i szybki efekt. Całe życie uczymy się, rozwijamy, szukając szczęścia i poczucia spełnienia. Od kilku lat mam własny biznes, jestem coachem i terapeutą. Na co dzień współpracuję z 3 poradniami psychologicznymi, wspierając terapie depresji, lęków, fobii, trudnych relacji i uzależnień. Prowadzę Terapie Indywidualne, Coaching Rozwojowy, Terapie i Coaching dla Par, Terapie Rodzin i Coaching Rodzicielski.

Uczę świadomego życia w nurcie Ekopsychologii, prowadzę Praktykę Medytacji i Technik Relaksu, Medytacje dla Par, Treningi Uważności w Naturze i warsztaty Kąpieli Leśnych SHINRIN-YOKU w Ośrodku Terapii Leśnych. Jestem certyfikowanym Przewodnikiem Kąpieli Leśnych i wykorzystuję Terapię Lasem do rehabilitacji psychologicznej oraz profilaktyki zdrowia psychofizycznego. Pracuję w nurcie Wellbeingu, oferując prowadzenie Stref Relaksu on-line w firmach oraz warsztaty z budowania Odporności na Stres i Inteligencji Emocjonalnej. 

Klinika Zdrowia W HARMONII
Poradnia: Psychologiczna, Fizjoterapeutyczna, Dietetyczna

Terapie i Rehabilitacja Psychologiczna, Diet i Body Coaching

Michałówek 1a, 99-416 Nieborów

Naszą Misją jest wspieranie osób poszukujących
własnej drogi do szczęścia, poczucia własnej wartości i spełnienia

poprzez prezentowanie nowych sposobów myślenia o człowieku i świecie
oraz zadbanie o spokojny umysł, zdrowe ciało, silną psychikę i życie W HARMONII
Zmieniając siebie, twórzmy lepszy świat!

Ośrodek Terapii Leśnych
Warsztaty, Kursy, Treningi
Budujemy Odporność na Stres!

Business & You sp. z o.o.
Michałówek 1a, 99-416 Nieborów

NIP 727 27 86 343, KRS 0000414731.
Nr rachunku bankowego: 88 1160 2202 0000 0005 6420 5055