Kontakt

Jeśli masz pytanie lub jesteś zainteresowany warsztatami lub współpracą, napisz do nas

Klinika Zdrowia
W Harmonii… Ciała, Umysłu i Duszy

ul. Pabianicka 152/154
93-410 Łódź
Jolanta Sokołowska
+48 604 902 774
Nr Rachunku bankowego: 09 1140 2004 0000 3602 7919 5880, Business & You sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 152/154, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000755054, posiadającą nr REGON 381666146 i nr NIP 7272833870