Wizyty on-line lub w gabinecie

Coaching dla Par

Coaching dla Par to wspólne sesje wykładów na temat związków partnerskich w obecnych czasach,
o roli mężczyzny i kobiety w związku, o wzajemnych oczekiwaniach, potrzebach i komunikacji
z uważnością na partnera. Rozmowa o potrzebie odczuwania miłości i sposobach wyrażania miłości.
Język miłości partnera nie musi być taki sam jak mój własny, jego potrzeby są zwykle inne od moich.
Jak budować bliskość w związku, aby czuć się kochanym, wysłuchanym i zrozumianym.
Uważność na siebie nawzajem i pełna akceptacja to jest Związek Partnerski.

Terapia Par – to wspólne spotkania, aby przedstawić wzajemne oczekiwania od związku w obecnej sytuacji pary. A następnie indywidualna praca terapeutyczna każdego partnera z terapeutą. Zharmonizowanie samego siebie, aby wejść na inny poziom komunikacji i wzajemnego zrozumienia. Jest Terapią Skoncentrowaną na Emocjach. Terapeuta nie tylko pomaga zrozumieć wzajemne emocje partnerów, szuka przyczyn dążąc do znalezienia źródła problemu. Do wzajemnego zrozumienia potrzebne jest zrozumienie siebie, swoich własnych emocji, schematów zachowań i ich źródła. Zranienia wyniesione z wcześniejszych doświadczeń życiowych i z domu pochodzeniowego, mogą znacząco wpływać na wzorce i przekonania każdej z osób.
Terapia oparta jest na Szukaniu Rozwiązań. Daje szybkie i trwałe rezultaty.

Coaching dla Par – wspólne sesje wykładów na temat związków partnerskich w obecnych czasach, o roli mężczyzny i kobiety w związku, o wzajemnych oczekiwaniach, potrzebach i komunikacji z uważnością na partnera. O potrzebie odczuwania miłości i sposobach wyrażania miłości. Język miłości partnera nie musi być taki sam jak mój własny, jego potrzeby są zwykle inne od moich. Jak budować bliskość w związku, aby czuć się kochanym, wysłuchanym i zrozumianym.
Uważność na siebie nawzajem i pełna akceptacja to jest Związek Partnerski.

Medytacja dla Par – technika pracy z Uważnością na siebie nawzajem. Budowanie umiejętności doceniania poprzez Praktykę Wdzięczności. Otwarcie się na bliskość, zrozumienie i czułość w związku. Daje poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego.
Trening głębokiego zauważania i wsłuchania się w partnera, buduje wzajemne zrozumienie uczuć, odczuć i potrzeb.

Terapia Par

Coaching dla Par

Medytacja dla Par

Jak wygląda Terapia Par?

 • pierwsze spotkanie, wywiad, diagnoza, plan terapii – wykład „Związek partnerski dzisiaj – co to oznacza?”
 • 3 kolejne indywidualne spotkania terapeutyczne, głęboka praca z emocjami – spotkania są prowadzone oddzielnie dla partnerów. Praca z emocjami, zrozumienie własnego świata emocji i uzdrowienie, głębokie i trwałe, bo na poziomie umysłu podświadomego. Sesje 2-godzinne, są formą mini warsztatu. Stosowane są wizualizacje w formie kolorowych karteczek lub poduszek
 • kolejne wspólne spotkanie – określenie potrzeb partnerów, omówienie problemów z terapeutą, który tłumaczy emocje i ich rozumienie przez drugą stronę, wspólne szukanie rozwiązań
 • 2-3 kolejne indywidualne spotkania terapeutyczne – spotkania oddzielne dla partnerów, dalsza praca z emocjami w związku, sesje 2-godzinne w formie mini warsztatu, szukanie przyczyny powstania problemu i skutecznej formy zmiany
 • kolejne wspólne spotkanie – uzgodnienie zmian, określenie języka miłości partnera, aby wzmocnić umiejętność wyrażania miłości, wykład „Empatyczna Komunikacja w związku partnerskim” propozycja Medytacji dla Par, aby zwiększyć bliskość i wzajemne zrozumienie

Jak długo trwa Terapia Par?

Terapia jest krótkoterminowa, dynamiczna i skoncentrowana na rozwiązaniach. Terapia oparta na emocjach daje trwały i szybki efekt. Najczęściej trwa – 3 miesiące do 6 miesięcy.
Długość terapii uzależniona jest od oczekiwań pary oraz rodzaju i głębokości problemu. Plan terapii jest uzgadniany indywidualnie, może przekształcić się okresowo w Indywidualną Terapię osoby, która ma taką potrzebę lub jest taka konieczność, aby Terapia Par mogła być skuteczna.

Spotkania 2-godzinne 1x w tygodniu
on-line lub w gabinecie

zobacz listę gabinetów tutaj

Co daje Terapia Par?

 • Pomoc Doraźną, Interwencję Kryzysową, pomoc w podjęciu trudnej decyzji
 • Pomoc w rozwiązaniu problemu w związku, lepsze radzenie sobie partnerów w danej sytuacji, większa świadomość przyczyn i potrzeby zmiany podejścia lub nawyków
 • Pracę Terapeutyczną z emocjami, pracę z przyczyną /źródłem problemu, pomoc w zmianie podejścia do problemu, zmianę nawyków, umiejętność radzenia sobie z danym problemem.

Etapy Terapii Par:
I etap detox emocjonalny, oczyszczenie, głęboka praca z emocjami, traumami, zranieniami, gniewem, żalem, poczuciem krzywdy
II etap transformacja, oczekiwane zmiany w wielu obszarach życia, redefiniowanie systemów wartości, zmiana nawyków, umiejętność odczuwania i okazywania miłości, komunikacja z życzliwością i współczuciem
III etap nowe standardy życia, uwolnienie ze starych schematów myślowych wynikających ze zranień lub wcześniejszych traumatycznych zdarzeń, pomoc w tworzeniu nowych standardów życia

 • Praktyczną wiedzę i rozwój umiejętności – wyrażania miłości, empatycznej komunikacji, budowania bliskości, zmiany nastawienia do problemu, poprzez wykłady i mini warsztaty

Dla kogo?

 • Terapia Par jest wskazana dla osób przeżywających kryzys w związku, wywołany:

– zdarzeniem zewnętrznym, na które oboje nie mieli wpływu typu: konflikty rodzinne, utrata pracy, różne wypadki i nagłe zdarzenia
– konfliktem spowodowanym zachowaniem jednej lub obu osób w związku typu: napady złości, zdrady, uzależnienia, radykalna zmiana zachowania jednego z partnerów niemożliwa do zaakceptowania dla drugiej strony, przewlekłe depresje, nerwice, natręctwa, fobie itp.

 • Terapię Par proponujemy osobom, które są rodzicami i przeżywają trudności w wychowaniu dzieci. Zmiana w relacji w związku, ma często kluczowy wpływ na zmianę środowiska życia dla dzieci wspólnych lub z wcześniejszych związków
 • Terapia Par jest dobrym rozwiązaniem dla osób przeżywających problemy w komunikacji w związku, z powodu zmiany oczekiwań jednego z partnerów dotyczących wspólnego życia, jakości życia, stylu życia, rozwoju osobistego i szukania satysfakcji z życia

Jak wygląda Coaching dla Par?

 • pierwsze wspólne spotkanie, wywiad, określenie celów coachingu – wykład „Związek partnerski dzisiaj – co to oznacza?”
 • 3 kolejne indywidualne spotkania, praca z emocjami – spotkania są prowadzone oddzielnie dla partnerów. Praca z emocjami, zrozumienie własnego świata emocji, uzdrowienie na poziomie emocji, głębokie rozumienie własnych potrzeb, emocji, dojrzałego wyrażania siebie, w związkach, w pracy i z innymi ludźmi. Praca systemowa na poziomie umysłu podświadomego, dociera do emocji i nawyków zapisanych w podświadomości. Sesje 2-godzinne, są formą mini warsztatu. Stosowane są wizualizacje w formie kolorowych karteczek lub poduszek
 • wspólne spotkanie – określenie potrzeb partnerów, omówienie przypadków, aby lepiej zrozumieć emocje własne i partnera, wspólne szukanie rozwiązań mających na celu poprawę jakości wspólnego życia partnerów
 • kolejne wspólne spotkania (w zależności od potrzeby) – określenie języka miłości partnera, aby wzmocnić umiejętność wyrażania miłości, wykład „Empatyczna Komunikacja w związku partnerskim” propozycja Medytacji dla Par, aby zwiększyć bliskość i więź duchową. Sesje 2-godzinne w formie mini warsztatu, szukanie skutecznej formy zmiany zachowań wspólnych i indywidualnych

Jak długo trwa Coaching dla Par?

Coaching oparty jest na pracy z emocjami i systemowej. Jest propozycją rozwoju dla związku lub przygotowaniem do świadomego wejścia w związek i budowania trwałego, opartego na bliskości związku. Wzajemne zrozumienie, poprzedza zrozumienie własnego świata emocji, reakcji, lęków, obaw czy oczekiwań

Najczęściej trwa 3 do 6 spotkań, w zależności od celów pary
Spotkania 2-godzinne 1x w tygodniu
on-line lub w gabinecie

zobacz listę gabinetów tutaj

Co daje Coaching dla Par?

 • Zrozumienie swojego świata emocji, oczyszczenie po poprzednich związkach, poczucie gotowości do wejścia w związek z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem potrzeb partnera
 • Praca z emocjami, budowanie inteligencji emocjonalnej – wyrażania i zarządzania własnymi emocjami oraz empatycznej komunikacji w związku partnerskim:

I etap detox emocjonalny, counselling – oczyszczenie, głęboka praca z emocjami, traumami, zranieniami, gniewem, żalem, poczuciem krzywdy
II etap transformacja – wprowadzenie świadomych zmian w wielu obszarach własnego i wspólnego życia, redefiniowanie systemów wartości, zmiana nawyków, umiejętność odczuwania i okazywania miłości, komunikacja z życzliwością i współczuciem
III etap nowe standardy życia – pozostawienie starych schematów myślowych wynikających ze zranień lub wcześniejszych traumatycznych zdarzeń, stworzenie nowych standardów życia opartych na wspólnych wartościach i oczekiwaniach partnerów

 • Praktyczną wiedzę i rozwój umiejętności – wyrażania miłości, empatycznej komunikacji, budowania bliskości, zmiany nastawienia do problemów

Dla kogo?

 • Coaching dla Par jest również wskazany jako Coaching Relacji dla osób:

przed lub po rozstaniu, aby uspokoić emocje i uzgodnić kwestie niezbędne dla spokojnego rozstania, szczególnie, jeśli para ma wspólne dzieci
zranionym emocjonalnie, po kilku rozstaniach, aby zrozumieć przyczyny powtarzających się zranień, nieporozumień czy problemów
samotnym, nie mogącym znaleźć partnera lub samotnym pomimo bycia w związku, aby zmienić blokujące schematy myślowe, zrozumieć przyczyny i zmienić swoje nawyki

 • Coaching dla Par jest dobrym rozwiązaniem dla osób chcących poprawić komunikację w związku, z powodu zmiany oczekiwań jednego z partnerów dotyczących wspólnego życia, jakości życia, stylu życia, rozwoju osobistego i/lub szukania satysfakcji z życia
 • Coaching dla Par pomaga:

– lepszemu rozumieniu się nawzajem i wspieraniu, w przypadku przeżywania przez którąś stronę: konfliktów rodzinnych, trudności z odnalezieniem własnej drogi życiowej, chorób psychicznych lub somatycznych, szczególnie jeśli mają przewlekły charakter
– lepszemu rozumieniu swoich ról bycia rodzicem, szczególnie w rodzinach patchworkowych

 • Coaching dla Par jest wskazany dla osób planujących zmiany życiowe: wejście w związek, zmiany miejsca pracy lub zamieszkania

Jak wygląda Medytacja dla Par?

 • Proponujemy 3 spotkania, trwające 1 godzinę
 • Krótki wykład i praktyka medytacji
 • Uważna obecność i Uważność na siebie nawzajem. Widzieć i słyszeć siebie nawzajem. Milczenie jest wyrażaniem poprzez czucie i mowę ciała
 • Wspólny oddech. Odczuwanie bycia razem, wspólnoty, czucia siebie nawzajem. Uruchomienie nie tylko empatii dla partnera, ale również współczucia czyli widzenia i słyszenia siebie nawzajem. To zbliża, uczy komunikacji na głębokim poziomie, gdzie rozmawia się o emocjach, potrzebach, zranieniach, tęsknotach, radościach i smutkach. W ten sposób tworzy się przyjaźń, głęboki szacunek do przeżyć partnera, jego starań do zmiany, rozwoju oraz akceptacja braków, czasem niemożliwych do zmiany
 • Praktyka Wdzięczności. Zauważenie dobrych uczynków i wszystkiego co daje nam partner lub kim jesteśmy dzięki niemu. Możliwość wyrażania i obdarowywania miłością. Odczucie wsparcia, wymiany, wzmocnienia wyrażania miłości, siły do życia, dzielenia się, rozwoju, radości z życia
 • Medytacja Serca i Praktyka Kindness (Życzliwości). Wzbogacają Medytację dla Par pokazując, że miłość możemy wytwarzać w sobie bez ograniczeń, dzielić się nią z partnerem i cieszyć się nią w związku

Co to jest Medytacja dla Par?

Medytacja dla Par jest spojrzeniem głęboko na siebie nawzajem,
zauważeniem potrzeb związanych z uznaniem bycia kochanym i ważnym dla partnera
Mężczyzna może okazać troskę i czułość. Kobieta może poczuć bezpieczeństwo emocjonalne i urok uległości w relacjach. Mężczyzna może poczuć własną siłę i spokój. Kobieta może poczuć radość i swoją delikatną kobiecość

Sztuka wyrażania miłości to umiejętność zwracania się do partnera w języku miłości, który on uznaje jako okazanie miłości. Medytacja dla Par to codzienna praktyka przez 4 tygodnie uważności na siebie nawzajem, wdzięczności, doceniania i wyrażania miłości, która zbliża i w sposób trwały łączy parę. Pomaga tworzyć dojrzałą relację w związku i wyrażać miłości w sposób jaki potrzebuje druga strona, aby czuć się kochanym. Pozwala cieszyć się zaufaniem i bliskością w związku.

Dla kogo?

 • Dla osób szukających rozwoju w związku partnerskim, zwiększenia bliskości, poprawienia umiejętności wyrażania miłości, czułości, troski, wspólnoty celów
 • Dla osób korzystających z Terapii Par lub Coachingu dla Par jako uzupełnienie i wzbogacenie spotkań, aby wyciszyć negatywne emocje w związku i spojrzeć na związek z innej perspektywy, ucząc się dzień po dniu widzieć i słyszeć się nawzajem
 • Dla potrzebujących wyciszenia, odpoczynku fizycznego i psychicznego, szukających umiejętności radzenia sobie ze stresem, lubiących w związku wspólnie spędzać wartościowo czas
 • Dla interesujących się slow life, dla tych którzy pragną każdego dnia cieszyć się życiem, związkiem i miłością, dbając o wzajemny dobrostan psychiczny, który przekłada się na jakość życia obojga partnerów

Jak zapisać się na Coaching dla Par?

1

Zarezerwuj i zapłać

Wyślij swoje dane klikając
ZAREZERWUJ i ZAPŁAĆ.
W opisie podaj swoje imię i nazwisko. W rezerwacji pamiętaj, aby wpisać swój adres e-mail i nr telefonu kontaktowego.
2

Skontaktujemy się z Tobą

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h,
uzgadniając z Tobą najbardziej dogodny dla Ciebie termin rozpoczęcia terapii lub spotkania.
3

Przygotuj się

Wyślemy Ci link do logowania do wybranego przez Ciebie terminu rozpoczęcia Terapii Indywidualnej on-line (logowania poprzez link, bez konieczności instalowania aplikacji) lub uzgodnimy miejsce terapii lub spotkania w gabinecie.

Cennik i terminy

1 sesja – 350 zł

Napisz do nas na kontakt@wharmonii.eu lub zadzwoń +48 535 155 933.

Chcemy, aby każda Terapia, Coaching czy Medytacja dla Par miały zindywidualizowany charakter i były efektywne. Wsłuchujemy się w potrzeby klientów. Pracujemy z uważnością i współczuciem. Szukamy z miłością najbardziej efektywnych metod pracy, aby pomoc była szybka i skuteczna

Terminy uzgadniamy indywidualnie – w ciągu 24 h kontaktujemy się z Tobą, aby dobrać termin rozpoczęcia spotkań najbardziej dogodny dla Ciebie.

Warsztaty dla Par – zobacz ofertę tutaj

Poznaj opinie o nas…

Z Jolą pracuje już kilka miesięcy. Mogę powiedzieć, że mam bardzo dobre rozeznanie w różnych nurtach terapeutycznych i coachingowych. Jola jest pierwszym terapeutą jakiego spotkałem o tak szerokim spojrzeniu na problem…
Grzegorz
Jestem 15 letnią dziewczyną chorującą na anoreksję i depresję. Razem z mamą próbowałyśmy już od dłuższego czasu znaleźć odpowiedniego fachowca aby mi pomóc. Pani Jola jest jedną z najwspanialszych osób…
Kinga
Pani Jola potrafi wejść w głąb naprawdę zamkniętego człowieka i wczuć się w jego rolę. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek ktoś będzie potrafił zrozumieć moje dawne działania. Od samego początku rozmowy…
Żaneta
Pani Jola już kolejny raz mi pomogła. Jest niesamowicie ciepłą i dobrą osobą, która potrafi trafnie rozpoznać problem i pomoc sobie z nim poradzić. Czasami wnioski są tak trafne, że aż szokujące :). Polecam gorąco.
Katarzyna
Serdecznie polecam. Jola jest wspaniałą i ciepłą osobą, pełną zrozumienia i empatii, ale jednocześnie jasno i klarownie, a czasami i stanowczo potrafi nakierować na właściwy tok myślenia. Dzięki niej można…
Agata
Bardzo pozytywne wrażenia po pierwszej wizycie duży kopniak pozytywnej energii bardzo empatyczna osoba rozumiejąca problem myślę, że kolejne wizyty to będzie krok w lepszą przyszłość.
Cezary
Pani Jola jest bardzo miłym człowiekiem, pełnym empatii. Potrafi dokładnie zdiagnozować problem, wytłumaczyć go i doradzić. Przez całą wizytę czułam się bardzo komfortowo. Chętnie skorzystam…
Ewa
Bardzo się cieszę że mogłem trafić na tak ciepłą i miłą osobę jaką jest pani Jola, powoli odzyskuję pewność siebie i radość z życia. Dziękuję po prostu że pani jest. Pozdrawiam serdecznie.
Piotr
Jestem bardzo zadowolona z pierwszej wizyty. Pani mgr w sposób profesjonalny wyjaśniła mi skąd się biorą objawy mojej choroby i w jaki sposób będzie przebiegała moja terapia. Poczułam się o wiele spokojniejsza.
Barbara
Moim powodem zgłoszenia się do Pani Jolanty była przede wszystkim potrzeba rozwoju i pogodzenia się z trudami jakie spotkały mnie w życiu. Z wizyty na wizytę czuję się lepszym człowiekiem, żyjącym w harmonii ze sobą i światem…
Laura

Jolanta Sokołowska

Mam 3 dyplomy uczelni wyższych i MBA. Wiele lat pracowałam na stanowiskach kierowniczych w korporacjach, dlatego wiem jak ważne jest skuteczne działanie i szybki efekt. Całe życie uczymy się, rozwijamy, szukając szczęścia i poczucia spełnienia. Od kilku lat mam własny biznes, jestem coachem i terapeutą. Na co dzień współpracuję z 3 poradniami psychologicznymi, wspierając terapie depresji, lęków, fobii, trudnych relacji i uzależnień. Prowadzę Terapie Indywidualne, Coaching Rozwojowy, Terapie i Coaching dla Par, Terapie Rodzin i Coaching Rodzicielski.

Uczę świadomego życia w nurcie Ekopsychologii, prowadzę Praktykę Medytacji i Technik Relaksu, Medytacje dla Par, Treningi Uważności w Naturze i warsztaty Kąpieli Leśnych SHINRIN-YOKU w Ośrodku Terapii Leśnych. Jestem certyfikowanym Przewodnikiem Kąpieli Leśnych i wykorzystuję Terapię Lasem do rehabilitacji psychologicznej oraz profilaktyki zdrowia psychofizycznego. Pracuję w nurcie Wellbeingu, oferując prowadzenie Stref Relaksu on-line w firmach oraz warsztaty z budowania Odporności na Stres i Inteligencji Emocjonalnej. 

Klinika Zdrowia W HARMONII
Poradnia: Psychologiczna, Fizjoterapeutyczna, Dietetyczna

Terapie i Rehabilitacja Psychologiczna, Diet i Body Coaching

Michałówek 1a, 99-416 Nieborów

Naszą Misją jest wspieranie osób poszukujących
własnej drogi do szczęścia, poczucia własnej wartości i spełnienia

poprzez prezentowanie nowych sposobów myślenia o człowieku i świecie
oraz zadbanie o spokojny umysł, zdrowe ciało, silną psychikę i życie W HARMONII
Zmieniając siebie, twórzmy lepszy świat!

Ośrodek Terapii Leśnych
Warsztaty, Kursy, Treningi
Budujemy Odporność na Stres!

Business & You sp. z o.o.
Michałówek 1a, 99-416 Nieborów

NIP 727 27 86 343, KRS 0000414731.
Nr rachunku bankowego: 88 1160 2202 0000 0005 6420 5055