Jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem i nauczyć się uważności? - W Harmonii

Jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem i nauczyć się uważności?

Treningi Uważności i Koncentracji dla młodzieży oraz Uważność Żabki dla dzieci pomagają dzieciom w trudnych sytuacjach pomyśleć o własnych reakcjach, odczuciach i emocjach. Zamiast wybuchać płaczem, złością lub przyjmować strategię ucieczki. Zwiększa odporność na stres u dzieci, to bardzo ważna umiejętność w codziennym życiu. Praktyka Uważności i wdrożenie jej w styl życia dziecka, jest możliwa przy zaangażowaniu rodziców. Pomaga w koncentracji oraz wzmacnia te ośrodki w mózgu, które wspomagają zapamiętywanie informacji. Wspiera rozwój: empatii, poczucia własnej wartości, umiejętność tworzenia dobrych relacji z ludźmi.

Dlaczego treningi uważności dla dzieci są takie ważne?

Badania nad rozwojem człowieka oraz nad funkcjonowaniem mózgu u dzieci pokazują, że natłok informacji, przeładowanie obowiązkami szkolnymi oraz tzw. zajęciami dodatkowymi, negatywnie wpływają na umiejętność wyrażania emocji i prawidłowej komunikacji u dzieci. Życie w biegu, jakiego dzieci doświadczają na co dzień, wpływa na brak zdolności wyciszenia się, powoduje zaburzenia snu i stany napięć nerwowych i emocjonalnych.

To prowadzi do:

  • problemów ze skupieniem uwagi, koncentracją i pamięcią długotrwałą, czyli z efektywnym zapamiętywaniem informacji
  • braku pewności siebie i trudności w nawiązywaniu prawidłowej komunikacji
  • apatii i częstej niechęci do podejmowań działań czy aktywności
  • problemów z odczytywaniem stanów emocjonalnych własnych i innych osób
  • nadmiernej drażliwości, skłonności do częstych wybuchów złości, popadania w stany lękowe i depresyjne
  • powstawania lęków, fobii, nerwic, różnego rodzaju neuroz
  • powstawania dolegliwości psychosomatycznych: zaburzenia odżywiania (otyłość, anoreksja, bulimia), zaburzenia rytmu pracy serca, częstych bóli głowy, alergii i chorób autoimmunologicznych.

Przez dziesiątki lat uważano, że siłę dziecka i jego odporność na stres determinuje genetyka. Dziś wiemy, że decydującą rolę w rozwoju mózgu i układu nerwowego odgrywa otoczenie, w jakim dziecko dorasta. Naukowcy potwierdzają, że jako dorośli mamy ogromny wpływ na zdrowy i harmonijny rozwój naszych dzieci. Możemy zatem od najmłodszych lat wspierać je w rozpoznawaniu emocji, regulacji napięć, wyciszaniu się i radzeniu sobie ze stresem.

Treningi Uważności budują połączenia neuronowe, które naturalnie przejmują kontrolę nad impulsami strachu, złości i cierpienia. Ważne zatem, aby wpierać tą metodą rozwój dziecka i dbać o jego dobrostan psychofizyczny.

Jak sytuacja rodzinna wpływa na życie dziecka?

Dziecko, bez względu na wiek, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, stabilnej sytuacji emocjonalnej w rodzinie, akceptacji i wsparcia. Dzisiaj związki są bardzo niestabilne, często dochodzi do rozstań rodziców biologicznych i dziecko dorasta w rodzinie patchworkowej, w której nierzadko nie może się odnaleźć. Wychowanie w rodzinie, w której rodzic samotnie wychowuje dziecko po rozstaniu z partnerem lub występują różne dysfunkcje związane z oddaleniem emocjonalnym jednego z rodziców lub ze względu na formę zatrudnienia (kontrakty poza miejscem zamieszkania lub za granicą).

Każda z tych sytuacji wzmaga niepewność u dziecka, lęk przed odrzuceniem, skrajnie – poczucie winy i bycie gorszym oraz szukanie wsparcia i identyfikacja z jednym z rodziców.

Dzieci często uciekają w wirtualny świat gier i przyjaźni internetowych. To powoduje różnego rodzaju zagrożenia dla rozwoju osobowości dziecka, jego fizycznego bezpieczeństwa, może prowadzić do rozwoju uzależnień.

Często obserwowane są też zachowania rodziców, którzy wynieśli z rodziny pochodzeniowej różne zranienia lub braki, aby dać dziecku to, czego oni nie mieli w dzieciństwie. Tak więc nadmiar dawania dziecku, bez oczekiwania docenienia tego lub rozwinięcia w sobie postawy wdzięczności, prowadzi do zaburzeń postaw i osobowości u dzieci. Model partnerskiego wychowania dzieci, wzmaga u nich brak poczucia bezpieczeństwa, lęk przed ciężarem życia. Ponieważ często byli zmuszeni do podejmowania decyzji lub zajmowania stanowiska w sytuacjach przekraczających ich zasoby wiedzy i doświadczenia życiowego.

W wychowaniu dzieci i młodzieży brak lub niedobór jest tak samo obciążający i destrukcyjny jak nadmiar, jak na przykład: brak obowiązków lub nadmiar obowiązków. Ważna jest zatem również Uważna postawa rodziców, aby z miłością wspierać dziecko i dawać w zrównoważony sposób uwagę, środki i wsparcie, w sposób właściwy do danej sytuacji.

Uważność krok po kroku – co robić, aby pomóc dziecku zwolnić tempo i rozwijać się?

1. Ćwiczenia uwagi – ćwiczenie oddechu, wyciszenie. Trenowanie zmysłu obserwacji, skupianie uwagi i pamięci.
2. Praca z ciałem – poznanie swojego ciała, praktyka prostych ćwiczeń jogi. Jak rezygnować z pośpiechu i zatrzymać się. Słuchanie, obserwowanie, ruch: taniec i śpiew.
3. Poznawanie świata zewnętrznego przez pięć zmysłów – trening zmysłu dotyku, słuchu, smaku, zapachu i obserwacji. Nawiązanie kontaktu z Naturą, uczenie zauważania codzienności i cieszenia się życiem.
4. Poznawanie świata wewnętrznego – nauka rozpoznawania myśli i emocji, wyrażania, odczuwania i akceptowania ich.
5. Rozwój twórczy i życie z wyobraźnią – podążanie za siłą swojej wyobraźni i rozwijanie jej. Uczenie się myślenia twórczego, wiary w siebie i swoje możliwości.
6. Bycie dobrym i życzliwym – uczenie się doceniania różnorodność, szanowania i akceptowania innych. Zrozumienie co to jest Dobro. Odczuwanie miłości – co oznacza kochamy i jesteśmy kochani.

Rodziców zachęcamy do świadomego rodzicielstwa, rozwoju kompetencji dostosowanego do obecnego życia we współczesnym świecie i zgodnie ze zmianą pokoleniową. Temu służy korzystanie z Coachingu Rodzicielskiego. To diagnoza sytuacji dziecka i doradztwo życiowe, jak lepiej wspierać dziecko w rozwoju emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym. To wiedza i konkretne wskazówki postępowania z dzieckiem, aby cieszyć się świadomym rodzicielstwem i wspólnym życiem.
Sesje Coachingu Rodzicielskiego, terapia HypnoKids dla dzieci. On-line lub stacjonarne.
Terapia Rodzinna – 1 sesja wspólna i 2 sesje dla dziecka. Plan Terapii ustalamy indywidualnie w zależności od wieku dziecka i rodzaju zgłaszanego

Jolanta Sokołowska

Mam 3 dyplomy uczelni wyższych i MBA. Wiele lat pracowałam na stanowiskach kierowniczych w korporacjach, dlatego wiem jak ważna jest empatyczna komunikacja z innymi i z samym sobą.
Jestem coachem i terapeutą. Na co dzień współpracuję z 3 poradniami psychologicznymi, wspierając terapie rodzinne oraz indywidualne. Pomagam w leczeniu depresji, lęków, fobii, trudnych relacji i uzależnień. Dobre relacje rodzinne są podstawą budowania radości i satysfakcji z życia. Wspieram rodziców poprzez Coaching Rodzicielski a dzieci poprzez Treningi Emocjonalne i Uważności.
Kontakt – Tel. 604 902 774 jolanta.sokolowska@wharmonii.eu

Agnieszka Dąbrowska

Jestem absolwentką Wojskowej Akademii Medycznej, psychopedagogiem, trenerem, instruktorem technik relaksacyjnych i treningów uważności dla dorosłych i dzieci. Prowadziłam warsztaty, szkolenia oraz spotkania indywidualne z zakresu radzenia sobie ze stresem dla takich firm jak: PZU, Grupa Mateusz Grzesiak, Fundacja Ogród Nadziei, East West Spinning, IDES, Bawełna, Volvo Polska, Akademia Body Mental, Łódzki Ośrodek Kultury, Kuźnia Zdrowia, Fundacja Art of Living, Life Yoga Studio, A-Z Centrum Rozwoju i Edukacji, Poradnie Logopedyczne.

Oddech i zarządznie własną energią życiową jest bardzo ważnym, wspierającym elementem zdrowego życia i harmonii wewnętrznej.

Kontakt – Tel. 535 155 933 agnieszka.dabrowska@wharmonii.eu

Komentowanie zablokowane