Coaching Emocji – jak uwolnić swój życiowy potencjał - W Harmonii

Coaching Emocji – jak uwolnić swój życiowy potencjał

To co było słabością, może być Twoja siłą.
„Gdy spojrzysz głęboko w swoją dłoń, zobaczysz rodziców i wszystkie pokolenia swoich przodków. Wszyscy oni żyją w tym momencie. Każdy jest obecny w Twoim ciele. Jesteś ciągiem dalszym każdej z tych osób”. Thich Nhat Hanh. CISZA.
„Depresja. Lęk. Przewlekły ból. Fobie. Obsesyjne myśli. Istnieją mocne dowody na to, że ich źródłem może nie być nasze własne doświadczenie ani nierównowaga chemiczna w mózgu, lecz przeżycia rodziców, dziadków, a nawet pradziadków. Najnowsze badania naukowe potwierdzają to, co od dawna przeczuwało wielu specjalistów – traumę można odziedziczyć. Nawet jeśli osoba, która jej doświadczyła, już zmarła, a jej historia została zapomniana lub przemilczana, wspomnienia i uczucia żyją w nas i są zapisane wszędzie, od genów po język mowy, którym się posługujemy.” Mark Wolynn. NIE ZACZĘŁO SIĘ OD CIEBIE.

Coaching emocji – co daje uwolnienie z nadmiaru emocji?

Często doświadczałam w pracy z klientami, którzy przychodzili na sesje indywidualne, ich ogromnego zdziwienia. Mieli trudne relacje w pracy z szefem, potrzebowali pomocy. Chcąc te relacje zrozumieć i uzdrowić, stajemy w polu pracy, kontaktujemy się z emocjami, które ta trudna relacja wywołuje i okazuje się, że szef jest tylko „lustrem” naszych trudnych relacji z jakimś członkiem rodziny. To z nim mieliśmy takie relacje, ta sama osobowość jego i szefa. Ta osoba już nie żyje, a my nadal przeżywamy emocje z nią związane. Zrozumienie tego, zmienia optykę naszego patrzenia na relacje z szefem, ale zadziwiające jest to, że uzdrawiając relacje z naszą przodkiem, zmieniamy nasz język komunikacji. I okazuje się, że szef zmienia swoje nastawienie do nas. Ta relacja już nie jest trudna, zostaje uzdrowiona.

Podobnie, jeśli przeżywamy trudne relacje w związku lub w małżeństwie. Ważne jest, aby poznać i zrozumieć, jaki mamy wzorzec systemowy relacji kobiet i mężczyzn w związkach, zapisany w swoich genach. Przez to podświadomie reagujemy w określony sposób, ponieważ emocje i schematy myślowe są zapisane w podświadomości. Często uciekamy od wzorca nielubianego rodzica, mija czas, a zaczynamy ku swojej rozpaczy, zauważać w sobie podobne zachowania. Dlaczego, pomimo swojej świadomości, nieświadomie powielamy te wzorce?

Epigenetyka nauka o dziedziczeniu, uświadamia nam przekazywanie wzorców zachowań, emocji, traum do 3-4 pokolenia. W toku ewolucji ma to nas rozwijać, wzmacniać, ostrzegać. Jednak nasz dynamiczny rozwój psychofizyczny i emocjonalny, stawia inne wymagania, inne wzorce zachowań, zgodnie z duchem czasu w jakim żyjemy obecnie.

Jak Coaching Systemowy pomaga w pozbyciu się starych schematów myślowych i wypracowaniu własnych standardów?

Coaching Systemowy to praca z systemami, które nas ukształtowały. Nas jako człowieka, nas jako mężczyznę lub kobietę, ojca lub matkę, dziecko, szefa, pracownika, przyjaciela. To głęboka praca z emocjami, której często obawiamy się.

Mark Wolynn w książce „Nie zaczęło się od Ciebie” pisze o Pracy Systemowej, że jest to jak stanięcie nad brzegiem rwącej rzeki. Nie wchodzimy do jej nurtu, aby ból, cierpienie, żal, gorycz, złość, nas nie porwały ze swym prądem. Ale dokładnie widzimy z oddali ten nurt rzeki, jej korytarze, wyżłobienia. W taki sam sposób, jesteśmy w stanie „zobaczyć” oczami duszy emocje związane z traumami rodzinnymi, które znamy lub nie znaliśmy, ale czujemy je bardzo i niesiemy przez swoje życie, nieświadomie powielając je. Język naszej mowy podpowiada nam, co jest dla nas największym problemem, jakie emocje są trudne, blokujące nas. Często pomimo ogromnego wysiłku, ogromnej siły woli, pracy z rozwojem osobistym, na sesjach z psychologami, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do naszego wewnętrznego bólu. Pozbyć się niepożądanych zachowań takich jak: uzależnienia, agresja, lęki, depresje, niszczący pesymizm, trudne relacje.

Nasz wewnętrzny język mowy, to co nas wkurza, irytuje, przed czym uciekamy lub z czym walczymy. To jest podpowiedzią, co jest do zauważenia, zrozumienia i uzdrowienia – w naszych emocjach, w naszej podświadomości. Zrozumienie, jakie traumatyczne historie wydarzyły się naszej przeszłości i w naszych korzeniach. Dlaczego one takie były i jak możemy je uzdrowić z miłością. Uwalnia nas od tego balastu, uzdrawia. Stając w zrozumieniu, w ciszy i w miłości przed tym zdarzeniem, czujemy, że to co było naszym problemem, co nas osłabiało, teraz będzie naszą siłą. Będzie nas wzmacniać.

Uruchamiamy naszą wewnętrzną mądrość zapisując w niej to doświadczenie, zrozumienie. Ona leczy naszą psychikę i uwalnia naszą wewnętrzną moc. To co było naszą słabością, odtąd będzie naszą siłą.

Jakie są etapy Coachingu Emocji?

Celem jest uporządkować – zrozumieć, uzdrowić – schematy myślowe odziedziczone i zapisane w naszej podświadomości. To często oznacza zrozumieć samego siebie, być spójnym wewnętrznie. Dlaczego? Często myślimy i mówimy inaczej, bo tak podpowiada nam nasz umysł. A postępujemy inaczej, bo tak podpowiada nam nasze serce, nasza psychika. Zrozumienie i uzdrowienie oznacza, że świadomie, bez wewnętrznych blokad, mogę tworzyć własne schematy myślowe, tworzyć własne standardy.

Kolejne kroki Coachingu Emocji:

  • Praca z emocjami – zrozumienie starych schematów myślowych i ich uzdrowienie, detox emocjonalny, odbarczenie, odzyskanie spokoju wewnętrznego
  • Praca z nawykami – zmiana i tworzenie nowych standardów zachowań, transformacja osobowości, wypracowanie nowych sposobów postępowania
  • Budowanie własnych standardów – bycia człowiekiem, bycia w związku, bycia partnerem, rodzicem, przyjacielem, szefem, pracownikiem

Przeszłość staje się naszym doświadczeniem życiowym, buduje naszą Mądrość Życiową. Często, dzięki trudnym doświadczeniom życiowym, zmuszeni jesteśmy stanąć do poznania głębokiej prawdy o sobie samym. Prawdy o swoim świecie wewnętrznych emocji, w tym schematów myślowych, które mamy w sobie. Poznać, uzdrowić, aby móc tworzyć ze zrozumieniem, szacunkiem i z miłością – nowe, własne schematy myślowe. Tworzyć nowe standardy życia.

Tutaj nie ma zlej woli, z pokolenia na pokolenia każdy buduje swoją świadomość życia, zgodnie z tym w jakich warunkach, okolicznościach przyszło żyć danemu pokoleniu. Świadomość życia ogromnie wzrosła w obecnych czasach dzięki mediom, szybkiemu przekazowi informacji. Wzrósł szacunek do życia, wolności człowieka, potrzeba rozwoju i samorealizacji.

„Trzeba mieć w sobie chaos, by móc urodzić tańczącą gwiazdę”
Friedrich Nietzsche

To chaos, ból, cierpienie popycha nas do poszukiwań, do pracy nad sobą, do zmiany. Owocem jest transformacja, dojrzewanie i znalezienie swojej własnej drogi do szczęścia.

Jolanta Sokołowska

Sesje indywidualne, treningi i warsztaty, proponuję, aby wspierać rozwój osobisty, czuć Inteligencję Emocjonalną w sobie, radość życia i poczucie spełnienia.
Mam 3 dyplomy uczelni wyższych i MBA. Wiele lat pracowałam na stanowiskach kierowniczych w korporacjach, dlatego wiem jak ważna jest empatyczna komunikacja z innymi i z samym sobą.
Od kilku lat mam własny biznes, jestem coachem i terapeutą. Na co dzień współpracuję z 3 poradniami psychologicznymi, wspierając terapie depresji, lęków, fobii, trudnych relacji i uzależnień. Mam w pełni przekonanie, że poczucie harmonii wewnętrznej przekłada się na harmonijne relacje z innymi i nasz zrównoważony rozwój.
Kontakt: T: Tel. 604 902 774, E: jolanta.sokolowska@wharmonii.eu

coachingcoaching systemowydepresjaemocje

Komentowanie zablokowane