Jak leczyć depresję? Terapia Skoncentrowana na Emocjach - W Harmonii

Jak leczyć depresję? Terapia Skoncentrowana na Emocjach

Depresja i lęki są zaburzeniami emocjonalnymi wpływającymi na proces samoorganizacji. Negatywne poglądy na siebie, świat i przyszłość, prowadzącą do wycofania z życia. Są reakcją na bolesne emocje takie jak: strach, wstyd, samotność, porzucenie, złość. Ucieczka będzie wycofaniem się z życia, walka może przerodzić się w agresję, unikanie w rozwój chorób psychicznych.

Stres i poczucie straty lub porażki wyzwalają nieadaptacyjne schematy emocjonalne, spadek poczucia własnej wartości, brak poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, siły do działania. Stres często aktywuje lęki, poczucie beznadziejności, brak siły sprawczej i uzależnienie od pomocy innych.

Jak leczyć depresję?

Sposoby leczenia depresji:

  • Farmakoterapialeczenie polega na doborze leków do indywidualnego stanu pacjenta na podstawie wywiadu, w celu ustabilizowania samopoczucia i poprawy zdrowia psychicznego
  • Psychoterapieterapie psychologiczne oparte na pracy z umysłem świadomym, zmiana zachowań i postaw, celem radzenia sobie z lękiem, stresem, daje poprawę motywacji do działania, poprawę samooceny, zdolności komunikacyjnych i tworzenia więzi
  • Terapia Skoncentrowana na Emocjach, Hipnoterapia, Praca Systemowaterapia psychologiczna oparta na pracy z umysłem podświadomym, szukanie przyczyn lęków, fobii czy złego samopoczucia, zrozumienie, uzdrowienie poprzez zmianę emocji negatywnych na pozytywne, zdiagnozowanie i neutralizację traum, zmianę perspektywy i znaczenia doświadczeń życiowych
  • Medytacje, Techniki Relaksu, zmiana rytmu dnia i stylu życiawsparcie terapii, rehabilitacja psychologiczna i dalej profilaktyka psychologiczna. Poprawa stanu zdowia psychofizycznego, nastawienia do życia, dbania o swoje potrzeby
  • Psychoedukacja, Treningi Indywidualne i Warsztaty Grupoweuświadamianie, wsparcie grupy, nabycie umiejętności, treningi komunikacji, budowania relacji, odpornosci na stres i inteligencji emocjonalnej

Badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przeprowadzone w 20 krajach na świecie, wskazują na większą podatność na depresję osób w krajach o wyższej zamożności – 15%, w stosunku do krajów o niższej zamożności – 11%. W USA, Francji i Holandii wskaźnik ten wynosił ponad 30%. Uznano doświadczenie ciężkiego epizodu depresyjnego (Major Depressive Episode – MDE), jeśli badana osoba spełniała 5 z 9 kryteriów: odczuwała smutek, utratę zainteresowania lub przyjemności, poczucie winy lub niską samoocenę, miała kłopoty ze snem i apetytem, a także ospałość i problemy z koncentracją.

Przy zwiększaniu się zamożności społeczeństw, większą wagę mają emocje, poczucie bycia ważnym, kochanym, poczucie spełnienia i satysfakcji z życia. Dobrobyt zwiększa podatność na odczuwanie depresji.

Na czym polega Terapia Depresji Skoncentrowana na Emocjach?

Terapia skoncentrowana na emocjach pomaga w przetworzeniu doświadczeń, które wywołały stres, z nieadaptacyjnych na adaptacyjne. Dotarcie do pierwotnych doświadczeń i wspomnień związanych z daną sytuacją, znalezienie przyczyny reakcji emocjonalnej w osobistych doświadczeniach życiowych i neutralizowanie negatywnych emocji w oparciu o zasoby wartości danego człowieka.

Etapy terapii:

  • Zrozumieniepraca z umysłem świadomym, analiza zdarzeń, które wywołały stan obniżonego nastroju, lęków lub depresji. Analiza poznawczo-behawioralna. Racjonalizacja.
  • Zmiana perspektywypraca z emocjami i umysłem podświadomym. Analiza odczuć, reakcji emocjonalnych, przyczyn ich wystąpienia. Neutralizowanie negatywnych emocji poprzez znalezienie pozytywnych emocji we własnych zasobach. Odczucie głębokiej ulgi i uzdrowienia psychiki, zmiana reakcji i nastawienia do życia. Poczucie odzyskania kontroli, dotarcie do własnej mądrości życiowej i odzyskanie siły wewnętrznej.
  • Nowa jakość i decyzjedoradztwo życiowe (coaching). Etap wyciągania wniosków, podejmowania decyzji. Często zmiana nawyków, stylu życia. Zmiany, które są profilaktyką depresji i lęków o przyszłość. Uświadomienie sobie własnych kompetencji i ich rozwijanie. Dotarcie do własnego potencjału życiowego i wzmocnienie umiejętności korzystania z niego. Budowanie poczucia własnej wartości od wewnątrz, poczucia sprawczości i siły wewnętrznej, aby w sposób trwały była dla nas odpornością na stres.

Jak Hipnoterapia wspiera leczenie depresji?

Hipnoterapia z regresem pomaga oczyścić psychikę ze zranień, poczucia żalu, krzywdy lub poczucia winy. Pomaga dotrzeć do przyczyn, zdiagnozować źródło problemu. Każda sesja jest głęboką pracą z podświadomością, leczeniem traum, negatywnego nastawienia do życia, zmianą perspektywy. Pomaga odbudować poczucie własnej wartości. Staje się punktem zwrotnym w życiu. Daje szybkie i trwałe efekty.

Autohipnoza jest pracą nad zmianą nawyków, pomaga skuteczne budować poczucie własnej wartości. Pomaga zastąpić stare schematy myślowe, własnym systemem wartości, świadomie budować własne standardy życia.

Hipnoza medyczna najskuteczniej leczy traumy. Jest głębokim stanem relaksu ciała i umysłu, bez snu. Uspokaja system nerwowy, pomaga oczyścić umysł, dociera do emocji, których nie jesteśmy świadomi, nie pamiętamy ich lub które zostały wyparte jako zbyt trudne do przeżycia.

Dlaczego Praca Systemowa jest skuteczna w leczeniu depresji?

Skuteczne leczenie depresji to szukanie przyczyn tego stanu. Bardzo często można precyzyjnie określić objawy, natomiast przyczyna jest nieuświadomiona lub zupełnie nie znana dla osoby odczuwającej depresję. Zwykle jakaś sytuacja życiowa, osoby lub zdarzenie wywołuje złesamopoczucie. Wzmocnienie kolejnym zdarzeniem, uruchamia proces. Często obserwujemy ten sam ciąg zdarzeń jako powtarzające się sekwencje w naszym życiu. Wówczas możemy mieć do czynienia ze schematami odziedziczonymi z wcześniejszych pokoleń.

Epigenetyka jest nauką badającą wpływ zmian w RNA na dziedziczenie zachowań, chorób somatycznych, emocji i traum. Nie tylko wpływ środowiskowy czyli wychowanie ma wpływ na nasze funkcjonowanie w życiu, na nasz system wartości i radzenie sobie w życiu, ale również to co otrzymaliśmy w formie genów. Tak więc nie tylko rodzice, ale 3 i 4 pokolenie (dziadkowie i pradziadkowie) mieli wpływ na to kim jesteśmy. Ważne w jakim otoczeniu społeczno-ekonomicznym oni żyli, jakie przeżywali emocje, czy umieli je wyrażać, czy byli szczęśliwi.

Tak więc traumy rodowe mają wpływ na to, jakie mamy nastawienie do życia, jak dobieramy partnerów w związkach, czy boimy się emocji i czy wierzymy w siebie i w swój potencjał życiowy.

Dlatego prezentujemy pogląd, że Terapia Skoncentrowana na Emocjach najskuteczniej diagnozuje i pomaga wyleczyć depresję. Zwykle emocje zapisane w naszym umyśle podświadomym dotyczą naszych przeżyć z wczesnego okresu naszego życia i dzieciństwa, ale również są zapisami emocji i schematów myślowych przeszłych pokoleń. Warto dotrzeć do nich, zrozumieć i uzdrowić. Odzyskujemy wolność, pełny dostęp do własnego potencjału i możliwość budowania własnych standardów życia w oparciu o wyzwania świata, w którym aktualnie żyjemy i zgodnie z tym jaki mamy system wartości.

Poznaj siebie głęboko i uzdrów swoje życie!

Jolanta Sokołowska

Terapie indywidualne, treningi i warsztaty, proponuję, aby wspierać rozwój osobisty, czuć Inteligencję Emocjonalną w sobie, radość życia i poczucie spełnienia. Mam 3 dyplomy uczelni wyższych i MBA. Wiele lat pracowałam na stanowiskach kierowniczych w korporacjach, dlatego wiem jak ważna jest profilaktyka zdrowia psychofizycznego i umiejętność zarządzania własnymi emocjami.
Od kilku lat mam własny biznes, jestem coachem i terapeutą. Na co dzień współpracuję z 3 poradniami psychologicznymi, wspierając terapie depresji, lęków, fobii, trudnych relacji i uzależnień. Mam w pełni przekonanie, że poczucie zarządzania emocjami, wpływa na harmonię wewnętrzną, dobre relacje z innymi i nasz zrównoważony rozwój. Buduje Odporność na Stres.
Pomaga odnaleźć sens życia i poczucie spełnienia.

Poszukaj szczegółów na www.wharmonii.eu lub dopytaj o więcej
E: jolanta.sokolowska@wharmonii.eu T: 604 902 774

depresjahipnozaleczenie depresjiterapia

Komentowanie zablokowane