Odporność na Stres – jak uniknąć depresji, nerwicy lękowej? - W Harmonii

Odporność na Stres – jak uniknąć depresji, nerwicy lękowej?

Depresja to nieradzenie sobie ze stresem, czujemy, że sytuacja w jakiej jesteśmy jest ponad nasze siły. Depresja objawia się zaburzeniami nastroju i emocji. To smutek i przygnębienie, utrata zainteresowań i radości życia. Człowiek funkcjonuje w zwolnionym rytmie, ma zaburzenia koncentracji i obniżoną samoocenę. W sposób ponury i pesymistyczny patrzy na świat, przyszłość widzi wyłącznie w czarnych barwach. Dotykają go zaburzenia snu, który jest płytki i nie daje relaksacji.
Ważne, aby wyciszyć umysł i zadbać o swoją harmonię wewnętrzną. To odbudowuje siłę wewnętrzną i daje odporność na stres. Wtedy mamy odpowiedni dystans do tego co dzieje się wokół nas i potrafimy reagować odpowiednio do danej sytuacji.

Jakie czynniki wpływają na zdrowie psychofizyczne?

  • czynniki osobowościowe – większa skłonność do przeżywania napięć emocjonalnych, silna potrzeba niezależności, brak poczucia bezpieczeństwa, podejrzliwość i niskie poczucie własnej wartości, zdolność adaptacji do nowego otoczenia, podejście do zmian, zaburzenia neurologiczne.
  • czynniki środowiskowe – traumy, porażki, zagrożenia. Rozwój postaw walki, ucieczki lub wyparcia, powstanie stanów bezsilności, agresji lub psychoz.
  • stres – określany jako relacja między osobą a otoczeniem, która oceniana jest jako obciążająca lub przekraczająca zasoby i zagrażająca dobrostanowi. Poziom napięć w ciele, wyobrażeń, obaw, który nie jest już mobilizujący do działania, tylko odczytywany jest jako zagrożenie.
  • Rozwój osobisty i praca nad harmonią wewnętrzną – daje spokój wewnętrzny, brak napięć w ciele, jasność umysłu, lepszą koncentrację. Wtedy odczuwamy efektywność działania, uwalniamy kreatywność. W pełni uruchamiamy własną siłę sprawczą, aby odnosić sukcesy.
  • Samorealizacja określana jako poczucie sensu życia, spełnienie potrzeby samorealizacji. Określenie własnej misji życiowej to wewnętrzna motywacja, satysfakcja i radość życia.

Kiedy psychika zaczyna nie radzić sobie ze stresem. Zaczynają się objawy:

  • ucieczki (przespać problem), niechęć do wychodzenia z domu, do wstania z łóżka, pójścia do pracy
  • walki – odczuwanie złości, frustracji i napięć w ciele, szukanie ulgi poprzez alkohol, seks, gry, wszelkie uzależnienia
  • wyparcia – tworzenie dwóch światów w głowie lub w rzeczywistości, udawanie, możliwy rozwój różnych neuroz i chorób psychicznych.

Jak pracować ze sobą? Praca z emocjami.

Potrzebny jest Detox Emocjonalny, oczyszczenie psychiki. Praca nad zamknięciem przeszłości czyli traum, urazów psychicznych, poczucia winy, błędów, krzywd. Zamknąć przeszłość, nie bać się przyszłości, żyć obecnym życiem i dbać o jego jakość.

Budowanie Odporności na Stres, praca z emocjami. Zmniejszenie ilości emocji poprzez zrozumienie i uzdrowienie ich oraz nabycie umiejętności zarządzania nimi, poprawienie komunikacji z otoczeniem, naprawienie relacji z ludźmi i otaczającym nas światem poprzez powrót do swojej pierwotnej natury pełnej dobroci, miłości i współczucia. Coaching systemowy, pracuje z emocjami zapisanymi w podświadomości. Jest to głęboka praca nad emocjami, relacjami i poczuciem własnej wartości.

Głęboka praca z umysłem podświadomym. Emocji nie można zrozumieć umysłem świadomym, bo emocje są zapisane w umyśle podświadomym. Dlatego metody pracy z emocjami powinny opierać się na docieraniu do informacji zapisanych w naszym umyśle podświadomym. To praca nad znalezieniem i transformacją starych, destrukcyjnych schematów myślowych. Wyczyszczenie blokad, uzdrowienie wewnętrznego bólu, braku wiary w siebie. To również poznanie siebie, zdefiniowanie swojego systemu wartości.

To szybka i dająca trwałe efekty praca. Można dokonać transformacji swojego życia. Praca na wartościach pozwala nam poznać siebie, uzdrowić i poczuć siłę wewnętrzną.

Jak działa hipnoza i jakie są rodzaje hipnozy medycznej?

Hipnoza to głęboki stan relaksacji ciała i umysłu (bez snu), którego celem jest ominięcie funkcji krytycznej świadomego umysłu i dostęp sugestii do umysłu podświadomego. Sesję pamiętamy w całości, a terapia oparta jest na systemie wartości klienta. Uwolnienie z urazów, traum, negatywnych zapisów z dzieciństwa, okresu dojrzewania i minionego życia.
Jest to głęboki stan relaksacji ciała – puszczają wszystkie napięcia mięśniowe, uczucie ulgi, spokoju. Można leczyć różne nerwobóle i objawy somatyczne chorób, których przyczyny nie może znaleźć medycyna. Hipnoza to też głęboki stan relaksacji umysłu. Uczucie lekkości i spokojnego umysłu, dużo głębsze niż po medytacji lub zastosowaniu technik Mindfulness.

Hipnoterapia Punktowa z regresem pomaga oczyścić ze zranień, żalu, poczucia winy lub krzywdy. Pomaga odbudować poczucie własnej wartości. Każda sesja jest głęboką pracą z podświadomością, leczeniem przyczyny problemu. Staje się punktem zwrotnym w życiu.
Rodzaje Hipnoterapii: Regres wieku. Terapia Krzeseł. Terapia Części. Terapia Drzewo Życia.
Praca z emocjami na poziomie umysłu podświadomego, daje szybkie i trwałe efekty. Jest polecana do pracy z umiejętnością radzenia sobie ze stresem i jego skutkami takimi jak: depresje, uzależnienia, otyłość i zaburzenia odżywiania, trudne relacje.

Autohipnoza pomaga skuteczne budować poczucie własnej wartości. Jest to Program Pozytywnych Sugestii czyli zastąpienie starych programów nowym własnym programem. Ta metoda to również praca z umysłem podświadomym. Dużo silniej działa niż afirmacje, które wpływają na umysł świadomy i siłę woli. Często chcemy coś zmienić, ale jest to zbyt trudne, bo są określone nawyki. Tak więc praca z umysłem podświadomym, w którym są zapisane nawyki, daje dopiero oczekiwaną zmianę.
Budowanie poczucia własnej wartości, wewnętrznej harmonii, pozytywnego myślenia i radości życia. Ta praca dużo szybsza i dająca trwałe efekty, jeśli jest pracą z umysłem podświadomym.

Sesje Hipnoterapii z Regresem. Dla osiągnięcia celu potrzebna jest 1 sesja trwająca 3 godz.
Sesja Hipnoterapii Krzeseł lub Autohipnozy, potrzebne są 2-3 sesje trwające 2 godz dla osiągnięcia celu.

Poszukaj szczegółów na www.wharmonii.eu lub dopytaj o więcej
E: jolanta.sokolowska@wharmonii.eu  T: 604 902 774

Jolanta Sokołowska

Sesje indywidualne, treningi i warsztaty, proponuję, aby wspierać rozwój osobisty, czuć Inteligencję Emocjonalną w sobie, radość życia i poczucie spełnienia. Mam 3 dyplomy uczelni wyższych i MBA. Wiele lat pracowałam na stanowiskach kierowniczych w korporacjach, dlatego wiem jak ważna jest empatyczna komunikacja z innymi i z samym sobą.
Od kilku lat mam własny biznes, jestem coachem i terapeutą. Na co dzień współpracuję z 3 poradniami psychologicznymi, wspierając terapie depresji, lęków, fobii, trudnych relacji i uzależnień. Mam w pełni przekonanie, że poczucie harmonii wewnętrznej przekłada się na harmonijne relacje z innymi i nasz zrównoważony rozwój. Buduje Odporność na Stres.

Komentowanie zablokowane